ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2016-2017 (Κ' Εβδομάδα)

Εκτύπωση

 

katixitiko

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ

ΦΩΣ Σ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ἐκδ. "Η ΕΛΠΙΣ" σελ. 160-165

ΜΕΣΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ

Jambo Africa τοῦ Λεωνίδα Παύλου, σελ. 61-84

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ

«Μοναχισμός καί Ἱεραποστολή. Τό Ρωσικό πρότυπο», ἀπό τό βιβλίο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη, ἐκδ. Μαϊστρος σελ. 64-71