• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 2018-19 (ΙΒ εβδομάδα)

E-mail Εκτύπωση PDF

katixitiko

α) ΚΑΤΩΤΕΡΟ "Σαράντα χρόνια στην έρημο και ο θάνατος του Μωυσή" σελ. 110-119

 

β) ΜΕΣΟ «Μαθαίνω για την Ορθόδοξη Πίστη» σελ.30-31 και σελ.82-83

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΝΕΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 2018-19 (ΙΒ εβδομάδα)