• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

GRAFEITUPOU

Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἀπό τήν προσεχῆ Κυριακήν 10ην Μαρτίου 2019 καί ὥραν 5,00΄ μ.μ. καί δι΄ὅλας τάς Κυριακάς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πλήν τῆς 24ης Μαρτίου 2019, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου θά πραγματοποιεῖται Ἀρχιερατικός Κατανυκτικός Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ ἑσπερινόν κήρυγμα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μέ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας».

Ἡ παρουσία τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν εἰς τήν κατανυκτικήν ταύτην Ἀκολουθίαν θά ἀποβῇ πρός βοήθειαν καί ἐνίσχυσιν εἰς τόν πνευματικόν ἀγῶνα, τόν ὁποῖον ἅπαντες ἰδιαιτέρως τήν περίοδον αὐτήν καλούμεθα νά διανύσωμεν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δελτία τύπου - Ανακοινώσεις ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ