• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Προβολές
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 422/128/20.02.2019 "Περί εσπερινών κηρυγμάτων κατά τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς" 102
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 423/129/20.02.2019 "Περί εσπερινών ομιλιών κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή" 127
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΡΓΙΟΥ 181
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΟΥ 163
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ 152
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ 145
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΝΗΤΩΝ 133
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ 115
Θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς Ἱερούς Ναούς 1044
Κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων 1023

Σελίδα 1 από 4

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ