• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Προβολές
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 422/128/20.02.2019 "Περί εσπερινών κηρυγμάτων κατά τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς" 66
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 423/129/20.02.2019 "Περί εσπερινών ομιλιών κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή" 86
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΡΓΙΟΥ 158
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΟΥ 136
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ 131
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ 121
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΝΗΤΩΝ 112
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ 95
Θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς Ἱερούς Ναούς 1004
Κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων 991

Σελίδα 1 από 4

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ