Ἱερά Ἀγρυπνία ὑπέρ τῶν ναυτικῶν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου

Εκτύπωση

ag_nikolas_agrypnia_naftikon