• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

«Ἐνημέρωσις περί τῶν διά Νόμων καί Κανονισμῶν ὁριζομένων εἰσφορῶν τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν»

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρωτ. 4265
Αριθμ. Διεκπ. 1833
Αθήνα 24ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν ὄψει τῆς συντάξεως τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τό ἔτος 2013 ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν τάς, ὑπό Νόμων καί Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προβλεπομένας εἰσφοράς ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων εἰσπράξεων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν κατά τό ἄρθρον 6 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 8/1979 Κανονισμοῦ «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» καί τήν ἀπόδοσίν των συννόμως ὡς κάτωθι :
1.Ὑπέρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Γραφείου 7% ἐπί τῶν προϋπολογιζομένων,
2.Ὑπέρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ οἰκήματος 2% ἐπί τῶν προϋπολογιζομένων,
3.Ὑπέρ τοῦ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε 7%,
4.Ὑπέρ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 3%,
5.Ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου 0,50% καί
6.Ὑπέρ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας 1%.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τήν ὑφ’ ὑμῶν ἐνημέρωσιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ «Ἐνημέρωσις περί τῶν διά Νόμων καί Κανονισμῶν ὁριζομένων εἰσφορῶν τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν»