• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΝΟΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΦΕΚ

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
«Ἵδρυσις ἑταιρειῶν (ἄρθρον 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 7 τοῦ ν. 4235/ 2014 = ἄρθρον 46 παρ. 3 τοῦ ν . 590/1977)» 1401
«Νομικόν καθεστώς Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί Ἐκκλησιαστικῶν Μουσείων μετά τόν νόμον 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014)» 2364
«Κανονισμοί διοικήσεως καί διαχειρίσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μετά τον νόμον 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/ 11.2.2014)» 1270
«Περί τῆς τελέσεως βαπτίσματος τέκνου γεννηθέντος ἐκτός γάμου ἤ τέκνου τελούντων τῶν γονέων αὐτοῦ ἐν διαστάσει» 1179
«Περί τῆς ὑποχρεώσεως ἤ μή τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. πρός ἀπόδοσιν κρατήσεων ὑπέρ τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)» 1197
«Περί τῆς ὑποχρεώσεως ἀναγγελίας κοινωφελῶν περιουσιῶν εἰς τάς Διευθύνσεις Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῶν κατά τόπους Ἀποκεντρωμένων Διοικήσεων κατἀ τόν Νόμον 4182/2013» 897
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 255/2014/14 (ΦΕΚ 95 Α/15-04-2014) : Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. 2308
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 252/2014 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 50/1973 (ΦΕΚ Α΄ 296) Κανονιστικής Διατάξεως «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών». 1485
Κανονισμός 247/2013 Περί οργανώσεως, αρμοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λειτουργίας της Υπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος. 3257
N.4178/2013 'Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις' 3946

Σελίδα 2 από 4

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΝΟΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΦΕΚ