• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

GRAFEITUPOU

Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Λατομιτίσσης Χίου, διακηρύττει ὅτι ἐκτίθησιν εἰς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν διά τήν ἐκμίσθωσιν τῆς ἐν τή θέσει "Λατόμι Χίου" ὁδός Εὐτυχίου Καγιαβά 18 ἀκίνητον του οἰκία 124,93τ.μ. ἀποτελουμένη ἀπό δύο ὑπνοδωμάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό καί W.C ὑπό τούς κατωθι ὅρους:

Ἡ Δημοπρασία ἐνεργηθήσεται την 29ην Ἰανουαρίου 2017 ἡμέραν Κυριακήν καί ὥραν 10:30-11π.μ. ἐν τῷ γραφείω τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνώπιον του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ διάρκεια τῆς μισθώσεως εἶναι διετής καί τό μίσθωμα ὁρίζεται εἰς 300,00 € μηνιαίως Πλείονες πληροφορίες παρέχονται ὑπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τήλ .2271029425-2271027588.


Ἐν Χίω τῇ 7ην Ἰανουαρίου 2017

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ