• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF

GRAFEITUPOU

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ -τηλ.  22740 21269

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος «Αγία Μαρκέλλα» με έδρα τη Βολισσό Χίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση των πιο κάτω αναφερομένων χώρων, ο οποίος θα λάβει χώρα στην Αγία Μαρκέλλα Βολισσού Χίου στην έδρα του Ι.Προσκυνήματος, την Κυριακή, 28/5/2017 και κατά τις εξής ώρες:

α) από 12.00μ.μ. - 12.15μ.μ. για το χώρο του φούρνου (χρήση: παρασκευή και διάθεση προϊόντων άρτου, γλυκισμάτων και συναφών εκτός λουκουμάδων, προϊόντων σφολιάτας, σάντουιτς και συναφών, καφέ, αναψυκτικών, ζύθου και νερού, / διάρκεια: από 1 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2017),

β) από 12.15μ.μ. - 12.30μ.μ. για το χώρο της ψησταριάς (χρήση: παρασκευή και διάθεση των συνήθων εδεσμάτων ψησταριάς, καφέ, αναψυκτικών, ζύθου και νερού/ διάρκεια: από 1 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2017),

γ) από 12.30μ.μ. - 12.45μ.μ. για ενιαίο χώρο 12τ.μ. εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος (χρήση: διάθεση εκκλησιαστικών ειδών / διάρκεια: από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2017),

δ) από 12.45μ.μ. - 13.15μ.μ. για το χώρο των πάγκων των μικροπωλητών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκτός του κυρίως περιβόλου (διάρκεια: από 15 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2017)

ε) από 13.15μ.μ. - 13.30μ.μ. για χώρο 8 τ.μ. εντός του κυρίως περιβόλου του Ι. Προσκυνήματος (χρήση: διάθεση παραδοσιακού παστελιού / διάρκεια:  από 15 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2017)

Τιμή πρώτης προσφοράς και ελάχιστο όριο του μισθώματος καθορίζεται:

‐ 1.200,00 ευρώ για το χώρο του φούρνου,

‐ 1.800,00 ευρώ για το χώρο της ψησταριάς,

‐ 4.800,00 ευρώ για τον ενιαίο χώρο των εκκλησιαστικών ειδών εντός του κυρίως περιβόλου του Ι. Προσκυνήματος,

‐ 40,00 ευρώ ανά τ.μ. για τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους πάγκους των μικροπωλητών εκτός του κυρίως περιβόλου του Ι. Προσκυνήματος,  και

‐ 150,00 ανά τ.μ. για το χώρο του παραδοσιακού παστελιού εντός του κυρίως περιβόλου του Ι. Προσκυνήματος.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δύναται τα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’αντιπροσώπου εφοδιασμένου με κατάλληλη έγγραφη εξουσιοδότηση που θα δίδεται είτε συμβολαιογραφικώς είτε με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται στη Δ.Ε. ως εγγύηση ποσόν ίσο προς το 1/10 του ποσού της τιμής πρώτης προσφοράς.

Το μίσθωμα πλέον τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3,6% και πλέον των εξόδων δημοσιεύσεως της παρούσας, θα καταβληθεί άμα τη αναδείξει του τελευταίου πλειοδότη τοις μετρητοίς στον Ταμία μαζί με ποσόν ίσον με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εάν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 4-6-2017 στον ίδιο τόπο και στις ίδιες ώρες άνευ νέας προκηρύξεως.

Για τους λεπτομερείς όρους της διακηρύξεως, τους οποίους τεκμαίρεται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Τσιμούνη (τηλ. 2271021530) και στη δικηγόρο Μαίρη Σκαμάλου (τηλ.2271040270).

Χίος, 5-5-2017

Εκ του Ι. Προσκυνήματος

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ