Σάββατο
24 Αυγούστου

Κοσμά του Αιτωλού νεομάρτυρος

bibliothikh

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀπό 16.06.19 ἕως 15.09.19 ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» θά λειτουργῇ κατά τό ὡς κάτωθι ὡρολόγιον Πρόγραμμα:

 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑΙ :

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.30΄ - 13.00΄

 

ΤΡΙΤΗ 09.30΄ - 13.00

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00΄ - 12.00΄ & 18.00 - 20.00

 

ΠΕΜΠΤΗ 09.30΄ - 13.00΄΄

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00΄ - 13.00΄

 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10.00΄ - 12.30΄

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι μαθηταί καί φοιτηταί ἐπιθυμοῦντες νά μελετήσωσιν καί εἰς ἕτερον χρόνον δύνανται νά ἐπικοινωνῶσι εἰς τά τηλέφωνα: 2271094134, 6955008246 καί 6932445137.

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ