• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ Νισύριος

E-mail Εκτύπωση PDF

21 Ἰουνίου

omikron_2AgiosNikitasἍγιος Νεομάρτυς Νικήτας γεννήθηκε στή νῆσο Νίσυρο ἀπό χριστιανούς γονεῖς. Ὅμως, ὁ πατέρας του ἐτούρκεψε καί μαζί του καί τά παιδιά του. Ὁ Νικήτας ἦταν τότε μικρός καί ἐγνώρισε τόν κόσμο σάν Τοῦρκος. Ὅταν ἔμαθε τήν χριστιανική καταγωγή του, ἦλθε στή Χίο, στό Λιθί – Λιμένα, καί ἀπό ἐκεῖ πῆγε στή Νέα Μονή,  ὅπου ἐξωμολογήθηκε καί ζοῦσε μέ ἐγκράτεια καί νηστεία.

Σέ ἡλικία δεκαπέντε ἤ δέκα ἕξ χρόνων ἤθελε νά παρουσιασθῆ στούς Τούρκους κάι νά μαρτυρήση ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως, οἱ Ὅσιοι Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Νέας Μονῆς ἐφοβοῦντο, μήπως,  ἐπειδή ἦταν νεαρός στήν ἡλικία, δέν μπορέσει νά ἀντέξη στά μαρτύρια. Ἀλλά ἡ θέλησις τοῦ Ἁγίου Νικήτα ἦταν ἀμετακίνητη.

Ἦλθε, λοιπόν, στήν πόλι τῆς Χίου καί ὁμολογοῦσε τήν πίστι του στό Χριστό. Τότε οἱ Ἀγαρηνοί τόν συνέλαβαν καί τόν ἐβασάνισαν δέκα ἡμέρες. Μετά, ἐπειδή ἔμενε ἀκλόνητος στήν πίστι του, παρά τά τόσα βασανιστήρια, τόν ὡδήγησαν σέ μία ἄκρη τῆς πόλεως,πού ἐλέγετο «Κάτω αἰγιαλός», μέ σκοπό νά τόν θανατώσουν.

Τότε ὥρμησε ἕνας ἄγριος καί θηριώδης Τοῦρκος, ἡ Κρημλῆς, καί μέ πολλές μαχαιριές, ἀπεκεφάλισε τόν ἔνδοξο Μεγαλομάρτυρα τήν 21ην Ἰουνίου 1732. 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία