• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ἡ Ὅσία ΜΑΤΡΩΝΑ ἡ θαυματουργός

E-mail Εκτύπωση PDF

20  Ὀκτωβρίου

AgiaMatronaepsilonγεννήθη  στή Βολισσό ἀπό γονεῖς χριστιανούς, τόν Λέοντα καί τήν Ἄνναν. Εἶχε καί ἄλλας ἕξ ἀδελφάς ἡ Μάρθα, ὅπως ὠνομάζετο στήν ἀρχή ἡ Ὁσία. Σέ νεαράν ἡλικίαν ἦλθε στό χωριό Κατάβασις, ὅπου ἔζησε ζωή ἀσκητική, ἀφοῦ προτίμησε, μέ τήν ἁγνότητα καί καθαρότητα τῆς ψυχῆς της, νά γίνη νύμφη ἄμωμος τοῦ ἀθανάτου Νυμφίου Χριστοῦ.

Προηγουμένως, μοίρασε ὅλα τά πλούτη της σέ χῆρες, ὀρφανά κάι πτωχούς.Μετά τρία χρόνια ἀσκήσεως στήν Κατάβασι ἔρχεται στή περιοχή τῆς πόλεως, κτίζει  Μοναστήρι καί συγκροτεῖ ἀδελφότητα. 

Λαμβάνει τό Μοναχικό ὄνομα ΜΑΤΡΩΝΑ καί, στή συνέχεια,  γίνεται Ἡγουμένη τῆς Μονῆς. Ἐκεῖ ἔλαμψε μέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν καί τό πλῆθος τῶν θαυμάτων, πού, καί ὅταν ζοῦσε, εἶχε τήν Χάρι νά ἐπιτελῆ. Ἐκοιμήθη τήν 20ήν Ὀκτωβρίου 1462.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία