• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μαλαχιᾶς)

E-mail Εκτύπωση PDF

31 Ὀκτωβρίου

epsilonγεννήθη στό χωριό Καρυές καί ὁ πατέρας του ὠνομάζετο Πέτρος καί ἡ μητέρα του Σταματοῦ. Ἦτο ταπεινός, σεμνός, ἄκακος, καί ἐγκρατής χριστιανός. Ἐδοκιμάσθη, ὅμως, τόσον ἀπό τόν ἀντίχριστο, ὥστε νά συμπεριφέρεται καί νά ζῆ σάν Τοῦρκος.

Ἀλλά ἡ Θεία Χάρις τόν ἠξίωσε, μέ τήν μετάνοιαν, νά ἐπιστρέψη στή χριστιανική πίστι, τήν ὁποία, μέ θάρρος καί παρρησία, διεκήρυττε. Δέν ἐπτοήθη ἀπό τίς ἀπειλές καί δέν παρεσύρθη ἀπό τίς κολακείας τῶν Τούρκων.

Δέν ὑπέκυψε στά φρικτά βασανιστήρια, τά ὁποῖα, μέ τή δύναμι καί προστασία τοῦ Χριστοῦ, ὑπέμεινε μέ καρτερία καί γενναιότητα. Ἐδέχθη μαρτυρικό θάνατο, μέ ἀποκεφαλισμό, τήν 31ην Ὀκτωβρίου 1754, σέ ἡλικία 23 ἐτῶν !

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία