• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Οἱ τρεῖς Ἅγιες Παρθενομάρτυρες ἐκ Χίου

E-mail Εκτύπωση PDF

epsilonχουν καταχωρισθεῖ στή Χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Χίου τρεῖς Ἅγιες Παρθενομάρτυρες, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα καί τήν ζωή τους κανένας βιογράφος δέν διέσωσε, οὔτε ἀκόμη σέ ποιόν αἰῶνα ἔλαβε χώρα τό Μαρτύριό τους. Ἁπλᾶ καί μόνον γίνεται ἀναφορά περί αὐτῶν στούς Συναξαριστές καί ὅτι  ἐτελειώθηκαν μέ ξίφος.

Ἡ μνήμη τους τιμᾶται στίς 9 Ἰουνίου.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία