• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1631/964/Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Ἰουλίου 2017 21ην Ἰουλίου 2018 (Δέν θά τελεσθῇ Ἱερόν Μυστήριον Γάμου ἤ Βαπτίσεως)

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

 

Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Ἰουλίου 2017

Μνήμη Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου

        Πρωτ. 1.631

Ἀριθμ.

        Διεκπ.  964

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Tόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, φέρομεν λίαν ἐγκαίρως εἰς γνῶσιν ὑμῶν, ὅτι κατά τό προσεχές ἔτος 2018 ἡ Παγχιακή καί πολύ περισσότερον Ἑορτή τῆς Ἁγίας, ἐνδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος 22 Ἰουλίου ἔσεται ἡμέραν Κυριακήν, ἡ δέ παραμονή αὐτῆς, ὅτε καί τελεῖται Μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός, ἡμέραν Σάββατον.

Διά τοῦτο καί πρός ἀνεμπόδιστον προσέλευσιν τῶν χιλιάδων προσκυνητῶν ὁρίζομεν ὅτι κατά τήν παραμονήν 21ην Ἰουλίου 2018 δέν θά τελεσθῇ Ἱερόν Μυστήριον Γάμου ἤ Βαπτίσεως.

Ἐν προκειμένῳ, οὐδεμία παραχώρησις ἤ ἐξαίρεσις θά ἐπιτραπῇ, διά τοῦτο καί δέον ὅπως ἐνημερώσητε περί τῆς ἀποφάσεως ταύτης τούς μέλλοντας νά τελέσουν κατά τό προσεχές ἔτος τό Ἱ. Μυστήριον τοῦ Γάμου των ἤ τό Ἱ. Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1631/964/Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Ἰουλίου 2017 21ην Ἰουλίου 2018 (Δέν θά τελεσθῇ Ἱερόν Μυστήριον Γάμου ἤ Βαπτίσεως)