• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2195/1273/ Ἐν Χίῳ τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2017 (105 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολυάθλου Νησιοῦ μας )

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2017

Μνήμη Ἰακώβου Ἀποστόλου τοῦ Ἀδελφοθέου

        Πρωτ. 2195

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 1273

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐφέτος, ὡς γνωστόν, συμπληρώνονται, μέ τήν Χάριν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, 105 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολυάθλου Νησιοῦ μας, πού καί τό χῶμά του εἶναι ἁγιασμένο, ποτισμένο ἀπό τό ἅλικο αἷμα τόσων Ἁγίων, Ἐθνομαρτύρων καί Ἡρῴων, ἀλλά καί τῶν ἐνδόξων ἐλευθερωτῶν τοῦ κατά ξηράν καί θάλασσαν φιλοχρίστου καί ἐνδόξου, δαφνοστεφοῦς, Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι εὐλογημένη Ἐπέτειος, πού συγκλονίζει ὅλους μας, ὅλους  τούς Χίους, καί τούς ἐγγύς καί τούς μακράν.

Ἐλαχίστη δέ ΤΙΜΗ καί ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ θά εἶναι, κατά τήν 10ην καί 11ην Νοεμβρίου, Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ τῶν Ἱερῶν  Ναῶν, Πνευματικῶν καί Ἐνοριακῶν Κέντρων καί τῶν οἰκιῶν μέ τήν ἱεράν ἑλληνικήν Σημαίαν, τό ΣΥΜΒΟΛΟΝ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ μας, ὡς καί ἡ Πανηγυρική Κωδωνοκρουσία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ κατά τήν 7ην πρωινήν τῆς 11ης Νοεμβρίου.

Παραγγέλλομεν, ἐπίσης, ὅπως καλέσητε καί προτρέψητε τούς Ἐνορίτας ὑμῶν, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 5ης Νοεμβρίου ἐ. ἔ., διά τήν ἀνάρτησιν τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας εἰς τάς οἰκίας των κατά τάς ὡς ἄνω ἡμερομηνίας. Προσέτι, δέον ὅπως προσέλθητε εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν 10ην Νοεμβρίου, ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 16.45΄, διά τήν συμμετοχήν εἰς τήν Ἱεράν Λιτανείαν, μετά τόν Μέγαν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν, φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν Ἐπιτραχήλιον καί Φελώνιον, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΥΑΝΟΥΝ, ὡς καί τά διάσημα τοῦ ὀφφικίου ὑμῶν.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2195/1273/ Ἐν Χίῳ τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2017 (105 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολυάθλου Νησιοῦ μας )