• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 2375/1365/Ἐν Χίῳ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2017

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ  23ῃ  Νοεμβρίου 2017

Μνήμη Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου

        Πρωτ. 2375

Ἀριθμ.

        Διεκπ.  1365                                               Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Χίου, Κάμπου καί Βροντάδου

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως τήν Τετάρτην 6ην Δεκεμβρίου 2017 καί ὥραν 16.45΄προσέλθητε ἀπαραιτήτως εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ, φἐροντες μεθ' ὑμῶν αὐτῶν ἐπιτραχήλιον καί φελώνιον χρώματος γαλάζιου, διά νά συμμετάσχητε εἰς τόν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου τελεσθησόμενον  μεθεόρτιον Ἑσπερινόν  ἐπί τῇ σεπτῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, Προστάτου τῶν Ναυτιλλομένων, καί τήν, ἐν συνεχείᾳ, Ἱεράν Λιτανείαν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 2375/1365/Ἐν Χίῳ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2017