• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2504/1557/ Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2017θά πραγματοποιηθῇ Φιλανθρωπική συνεστίασις εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου μέ μουσικήν

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2017

 Μνήμη Λουκᾶ & Δανιήλ τῶν Στυλιτῶν

       Πρωτ. 2504

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 1557

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τό ἑσπέρας τῆς 27ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 17.00΄ θά πραγματοποιηθῇ Φιλανθρωπική συνεστίασις εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου μέ μουσικήν, διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς Φιλανθρωπικῆς δραστηριότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἡ ὁποία:

α) Διαθέτει ἡμερησίως 700 μερίδων φαγητοῦ εἰς ἀπόρους, ἀνέργους, πολυτέκνους, φοιτητάς, σπουδαστάς καὶ ὁλοήμερα σχολεῖα.

β) Ἐνισχύει τριτέκνους καὶ πολυτέκνους οἰκογενείας διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος.

γ) Διαθέτει μεγάλης ποσότητος δεμάτων (ἄνω τῶν 10.000 ἐτησίως) μὲ εἴδη ἱματισμοῦ κ.λπ. διὰ πολυτέκνους, ἀνέργους, ἀπόρους, πρόσφυγας, μετανάστας.

δ) Χορηγεῖ μηνιαίως, ἀλλά καὶ ἐκτάκτως, οἰκονομικά βοηθήματα εἰς ἀπόρους καὶ ἀνέργους.

ε) Καλύπτει δαπάνας ἰατρικῆς καὶ φαρμακευτικῆς περιθάλψεως ἀπόρων καὶ ἀνασφαλίστων ἀσθενῶν.

στ) Ἐνισχύει οἰκονομικῶς ὁλοήμερα Σχολεῖα καὶ Φιλανθρωπικά Σωματεία.

ζ) Ἐνισχύει Χώρας τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

η) Χορηγεῖ Ὑποτροφίας φοιτητῶν.

θ) Ἐνισχύει σπουδαστάς Ἀκαδημιῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Μηχανικῶν Χίου καὶ Πλοιάρχων Οἰνουσσῶν,

ι΄) Λειτουργεῖ Κατασκήνωσιν Μαθητῶν καὶ Φοιτητῶν στὸ Ἱ. Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης, καὶ ἄλλα.

Οἱ ἐπιθυμοῦντες δύνανται νά ἐξασφαλίσουν τά εἰσιτήριά των ἀπό τόν Ἐνοριακόν Ἱερόν Ναόν καί ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου

 Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

 Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα ἐπ' Ἐκκλησίας περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 17ης, 24ης καί 26ης Δεκεμβρίου 2017 καί ἐπικοινωνήσουν μέ τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (κ. Γ. Ταναΐνην καί κ. Δ. Μαζωνάκην) πρός παραλαβήν τῶν προσκλήσεων.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2504/1557/ Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2017θά πραγματοποιηθῇ Φιλανθρωπική συνεστίασις εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου μέ μουσικήν