• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 454/154/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Μαρτίου 2018 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ μέ θέμα: "Τό σταυρικόν πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας".

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Μαρτίου 2018

Μνήμη ὁσιομάρτυρος Εὐδοκίας

       Πρωτ. 454

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 154 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Τετάρτην 28ην Μαρτίου 2018 ἐ.ἔ., θέλει τελεσθῆ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ μέ θέμα: "Τό σταυρικόν πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας".

Ὅθεν, παραγγέλλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύναξιν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος


Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 454/154/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Μαρτίου 2018 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ μέ θέμα: "Τό σταυρικόν πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας".