• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 935/500/Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Ἀπριλίου 2018 "ὡρολόγιον Πρόγραμμα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Ἀπριλίου 2018

Μνήμη Ἰακώβου ἀποστόλου

        Πρωτ. 935

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 500 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Χάριτι καί εὐλογίᾳ Θεοῦ ἐτελέσθη τήν 25ην Ἀπριλίου 2018 ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», ἀνακαινισθέντος τοῦ κτιρίου κειμένου εἰς Βροντάδον καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Χατζηφραγκούλη Ἀνδρεάδη 67, (παραλιακή ὁδός Χίου - Βροντάδου), τῇ φιλομούσῳ χορηγίᾳ τῆς Μεγάλης Εὐεργέτιδος κυρίας Ἀλεξάνδρας Μαμαλίγκα - Προκοπίου.

Ὅθεν, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀπό σήμερον καί ἕως τῆς 15ης Σεπτεμβρίου 2018 ἡ Βιβλιοθήκη θά λειτουργῇ κατά τάς ἐργασίμους ἡμέρας κατά τό ὡς κάτωθι ὡρολόγιον Πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑΙ

Δευτέρα         9.30 - 13.30

Τρίτη             9.30 - 13.30

Τετάρτη       10.00 - 12.00 & 17.00 - 19.00

Πέμπτη          9.30 - 13.30

Παρασκευή 10.00 - 12.00 & 17.00 - 19.00

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι μαθηταί καί φοιτηταί ἐπιθυμοῦντες νά μελετήσωσιν καί εἰς ἕτερον χρόνον δύνανται νά ἐπικοινωνῶσι εἰς τά τηλέφωνα: 2271094134, 6955008246 καί 6932445137.

+ Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 935/500/Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Ἀπριλίου 2018 "ὡρολόγιον Πρόγραμμα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ"