• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 993/527/Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Μαΐου 2018

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Μαΐου 2018

Μνήμη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

        Πρωτ. 993

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 527

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς

Tόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως μέχρι τῆς 15ης Μαΐου ἐ.ἔ. γνωρίσητε ἡμῖν, πρός καταρτισμόν τοῦ προγράμματος, περί τῆς ἐπιθυμίας νά συμμετάσχητε εἰς τήν λειτουργικήν ἐξυπηρέτησιν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ, εἰς οἱονδήποτε χρονικόν διάστημα θέλομεν ὁρίσει, ἀπό 27ης Μαΐου μέχρις 7ης Ὀκτωβρίου 2018.

Ὁ ἑκάστοτε Ἐφημερεύων δέον ὅπως μεριμνήσῃ διά τήν πραγματοποίησιν Ἐξομολογήσεως, Θ. Κηρύγματος καί Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 993/527/Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Μαΐου 2018