• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 969/516/Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Μαΐου 2018 (ἡ καταληκτική συνάντησις διά τό ἐφετινόν ἐκκλησιαστικόν ἔτος ἁπασῶν τῶν Σχολῶν Γονέων)

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Μαΐου 2018

Μνήμη τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ τιμίου Σταυροῦ

       Πρωτ. 969

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 516 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ καταληκτική συνάντησις διά τό ἐφετινόν ἐκκλησιαστικόν ἔτος ἁπασῶν τῶν Σχολῶν Γονέων θά πραγματοποιηθῇ τήν Δευτέραν 21ην Μαΐου 2018 καί ὥραν 7.00 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἀντί τῆς Παρασκευῆς 18ης Μαΐου 2018. Κατά τήν συνάντησιν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά ἀπευθύνῃ πατρικόν λόγον καί θά ἐπιδοθοῦν αἱ Βεβαιώσεις Παρακαλουθήσεως εἰς ὅσους συμμετέσχον εἰς τάς περισσοτέρας συναντήσεις.

 Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

 

Κοινοποίησις: Τομεύς Ποιμαντικῆς Γάμου καί Οἰκογενείας.

 Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 969/516/Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Μαΐου 2018 (ἡ καταληκτική συνάντησις διά τό ἐφετινόν ἐκκλησιαστικόν ἔτος ἁπασῶν τῶν Σχολῶν Γονέων)