• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1305/686/Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Ἰουνίου 2018 (ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ)

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Ἰουνίου 2018

Μνήμη Δαβίδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ

        Πρωτ. 1305

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 686 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Τρίτην 10ην Ἰουλίου ἐ.ἔ., θέλει τελεσθῆ Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ μέ θέμα «Ἡ ταπείνωσις κατά τούς ἁγίους Πατέρας».

Ὅθεν, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύναξιν.

 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1305/686/Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Ἰουνίου 2018 (ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ)