• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1522/856/14.08.18 Περί της εορτής της Αποδόσεως της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Αὐγούστου 2018

 Μνήμη Μιχαίου προφήτου

        Πρωτ. 1522

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 856

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τούς εὐλαβεῖς Ἐφημερίους

τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν πόλεως καί Βροντάδου

Ἐνταῦθα 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι κατ’ ἔτος τήν 22αν Αὐγούστου ἐ.ἔ., ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου τελεῖται Ἀρχιερατικός Μέγας Ἑσπερινός καί, ἐν συνεχείᾳ, Ἱερά Λιτανεία τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ὅθεν παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱ. Ναόν περί ὥραν 19.45΄, διά νά συμμετάσχητε εἰς τόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν καί τήν Ἱεράν Λιτανείαν φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὑτῶν φαιλόνιον καί ἐπιτραχήλιον εἰ δυνατόν χρώματος λευκοχρύσου, προτρέψητε δέ τούς πιστούς ὅπως προσέλθουν καί συμμετάσχουν εἰς τήν ἐν λόγῳ λατρευτικήν σύναξιν.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1522/856/14.08.18 Περί της εορτής της Αποδόσεως της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου