• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1612/902/4.09.2018 Περί τῆς ἑορτῆς τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ»

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2018

Μνήμη Βαβύλα ἱερομάρτυρος

Πρωτ. 1612

Ἀριθμ. 

Διεκπ. 902 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τήν 30ήν τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν Κυριακήν καί ὥραν 6.30΄ μ.μ., εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Στεφάνου «Κλειδοῦς», θά τελεσθῇ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ τοῦ καί Προστάτου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ», Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός.

Κατά τόν Ἑσπερινόν θά ψάλῃ ἡ Χορῳδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ» καί θά τελεσθῇ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς μνήμην τῶν ἀειμνήστων Ἱεροψαλτῶν τῆς Νήσου.

Παρακαλοῦμεν, ὅπως προσέλθητε εἰς συμπροσευχήν.

 

 

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριοι, ὅπως, ἀφ' ἑνός μέν ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ' Ἐκκλησίας, περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀφ' ἑτέρου δέ προσέλθουν καί οἱ ἴδιοι εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἐκδήλωσιν

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1612/902/4.09.2018 Περί τῆς ἑορτῆς τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ»