• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1613/903/05.09.2018 Περί του προγράμματος λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου "ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

 

Ἐν Χίῳ τῇ 5ῃ Σεπτεμβρίου 2018

 Μνήμη Ζαχαρίου προφήτου

       Πρωτ. 1613

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 903 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀπό 17ης Σεπτεμβρίου 2018 καί ἕως τῆς 15ης Ἰουνίου 2019 ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» θά λειτουργῇ κατά τό ὡς κάτωθι ὡρολόγιον Πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑΙ

Δευτέρα         16.00 - 19.00

Τρίτη              10.00 - 12.00 & 16.00 - 19.00

Τετάρτη          16.00 - 19.00

Πέμπτη           10.00 - 12.00 & 16.00 - 19.00

Παρασκευή     17.00 - 19.00

Σάββατον        10.00 - 13.00

 

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι μαθηταί καί φοιτηταί ἐπιθυμοῦντες νά μελετήσωσιν καί εἰς ἕτερον χρόνον δύνανται νά ἐπικοινωνῶσι εἰς τά τηλέφωνα: 2271094134, 6955008246 καί 6932445137.

 

 

 

 

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί νά ἀναρτηθῇ τό συνημμένον Πρόγραμμα εἰς τόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1613/903/05.09.2018 Περί του προγράμματος λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου "ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ"