• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2228/1019/04.11.2018 "Περί της εκδήλωσης τιμής στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για τον Άγιο Νεκτάριο"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ, τῇ 4ῃ Νοεμβρίου 2015

 Μνήμη Ἰωαννικίου ὁσίου τοῦ μεγάλου


       Πρωτ. 2228

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 1019 

 

Πρὸς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ἐνημερώνει ὅτι τὴν Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 καὶ ὥρα 6 μ.μ. διοργανώνει στὸν «Οἶκο Χίου Διδασκάλου» ἐκδήλωση, γιὰ νὰ τιμήσει τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, Ἐπίσκοπο Πενταπόλεως καὶ προστὰτη τοῦ Χίου Διδασκάλου.

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθεῖτε καὶ παρακολουθήσετε τὴν ἐκδήλωση αὐτή, ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει ὁμιλία μὲ θέμα «Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἡ Χίος», τραγούδια ἀπό τοὺς μαθητές τοῦ 8ου Δημοτικοῦ Σχολείου Χίου καὶ ἀπαγγελία λογοτεχνικῶν κειμένων.

 

Μὲ πατρικές εὐχές

 

 

Παράκληση: Νὰ ἀναγνωσθεῖ τὸ παρὸν Ἐγκύλιο Σημείωμα σὲ ὅλους τοὺς Ἱερούς Ναούς τὴν Πέμπτη 8 Νοεμβρίου καὶ τὴν Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2228/1019/04.11.2018 "Περί της εκδήλωσης τιμής στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για τον Άγιο Νεκτάριο"