ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2178/1201/28.11.2018 "Περί ευλόγησις Αγιοβασιλόπιττας για τα ανήλικα τέκνα των Κληρικών"

Εκτύπωση

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Νοεμβρίου 2018

 Μνήμη Στεφάνου & Εἰρηνάρχου μαρτὐρων

       Πρωτ. 2178

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 1201 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν 3ην Ἰανουαρίου 2019, ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν 12ην μεσημβρινήν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά εὐλογήσῃ εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῶν ἀνηλίκων τέκνων τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί θά προσφέρῃ ἑόρτια δῶρα εἰς αὐτά.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.

 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

 

 

ΣΗΜ.: Τά τέκνα τῶν Κληρικῶν δέον ὅπως προσέλθουν ἕως τῆς 11.55’ π.μ. τῆς Πέμπτης.