• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2177/1200/28.11.2018 "Περί ευλόγησισ της Αγιοβασιλόπιττας τησ Βιβλιοθήκης τησ Ι. Μητροπόλεως"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Νοεμβρίου 2018

Μνήμη Στεφάνου & Εἰρηνάρχου μαρτὐρων

        Πρωτ. 2177

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 1200 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Αἰδεσιμολ. Ἀντιπρόεδρον,

Τά Μέλη καί τούς Συνεργάτας

Τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

"ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ"

Ἐνταῦθα

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν 3ην Ἰανουαρίου 2019, ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν 11.00’ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά εὐλογήσῃ εἰς τήν Βιβλιοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν "ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ" τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Βιβλιοθήκης πρός εὐλογίαν ὑμῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.

 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος


 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2177/1200/28.11.2018 "Περί ευλόγησισ της Αγιοβασιλόπιττας τησ Βιβλιοθήκης τησ Ι. Μητροπόλεως"