• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2176/1197/27.11.2018 "Περί συμμετοχής των Κληρικών στων Εσπερινό τον Χριστουγέννων στον Μ. Ναό Χίου"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2018

Μνήμη Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου

        Πρωτ. 2176

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 1197 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως τήν Δευτέραν 24ην Δεκεμβρίου 2018 καί ὥραν 5.20΄ μ.μ., προσέλθητε ἀπαραιτήτως εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν ἐπιτραχήλιον καί φελώνιον χρυσοποίκιλτον, διά νά συμμετάσχητε εἰς τόν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου τελεσθησόμενον Μ. Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων, ἐνημερώσητε δέ καί τούς Ἐνορίτας ὑμῶν προκειμένου νά συμπροσευχηθῶσι εἰς τήν Ἱεράν αὐτήν Ἀκολουθίαν.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

 

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, ὅπως προσέλθουν μετά τῶν Οἰκογενειῶν των, ὥστε νά συμμετάσχουν εἰς τήν Τελετήν ταύτην.

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2176/1197/27.11.2018 "Περί συμμετοχής των Κληρικών στων Εσπερινό τον Χριστουγέννων στον Μ. Ναό Χίου"