• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2175/1196/27.11.2018 "Περί ευλόγησισ Αγιοβασιλόπιτας για τον Σ.Ι.Ρωμανός Μελωδός, την Σ. Βυζ. Μουσικής και τον Ραδ. Σταθμό Ι. Μ."

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2018

Μνήμη Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου

       Πρωτ. 2175

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 1196

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν 2αν Ἰανουαρίου 2019 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά εὐλογήσῃ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν:

α)Ὥρα 10.30', τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "Ρωμανός ὁ Μελῳδός".

β)Ὥρα 11.00΄ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου "Μητροπολίτης Χίου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ" , καί

γ)Ὥρα 11.30΄ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας "ΣΗΜΑΝΤΡΟ".

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.

 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

 

Κοινοποιήσεις:

1. Σύλλογον Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ».

2. Σχολῆ Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου.

3. Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας "ΣΗΜΑΝΤΡΟ".

 

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, ὅπως προσέλθουν μετά τῶν Οἰκογενειῶν των, ὥστε νά συμμετάσχουν εἰς τήν Τελετήν ταύτην.

Θά ἀκολουθήσῃ εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί περί ὥραν 12.00' Σύναξις Ἀναγνωστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί Εὐλογία Ἁγιοβασιλόπιττάς των.

 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2175/1196/27.11.2018 "Περί ευλόγησισ Αγιοβασιλόπιτας για τον Σ.Ι.Ρωμανός Μελωδός, την Σ. Βυζ. Μουσικής και τον Ραδ. Σταθμό Ι. Μ."