• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2174/1195/27.11.2018 "Περί της ευλόγησις Αγιοβασιλόπιττας των Κληρικών"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2018

Μνήμη Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου

        Πρωτ. 2174

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 1195 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν 31ην Δεκεμβρίου 2018, ἡμέραν Δευτέραν καί ὥραν 10.30΄ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά εὐλογήσῃ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί τῶν Οἰκογενειῶν αὐτῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.

 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

 

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, ὅπως προσέλθουν μετά τῶν Οἰκογενειῶν των, ὥστε νά συμμετάσχουν εἰς τήν Τελετήν ταύτην.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2174/1195/27.11.2018 "Περί της ευλόγησις Αγιοβασιλόπιττας των Κληρικών"