• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2185/1208/28.11.2018 "Περί δισκοφορίας υπέρ του Γ.Φ.Τ. της Ι. Μητροπόλεως

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Νοεμβρίου 2018

 Μνήμη Στεφάνου & Εἰρηνάρχου μαρτὐρων

        Πρωτ. 2185

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 1208 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θἐμα: "Δισκοφορία ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν".

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Τοῦτες τίς ἱερές στιγμές, πού ὁ Θεός παίρνει καί τήν ἀνθρώπινη φύση μαζί μέ τήν Θεϊκή πού ἔχει καί ἔρχεται στόν κόσμο μας μέ ἄμετρη ταπείνωση γιά νά μᾶς δείξει τί σημαίνει ἀγάπη καί νά μᾶς ὁδηγήσει στή λύτρωση καί σωτηρία, ἐλάχιστη προσφορά σ'αὐτή τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θά εἶναι ἡ ἔμπρακτη συμμετοχή καί συνεισφορά σας στό δίσκο τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος θά περιαχθεῖ σήμερα, δίνοντάς σας τήν εὐλογημένη εὐκαιρία νά προσφέρετε ἀπό τό περίσσευμα ἤ τὀ ὑστέρημά σας γιά τήν φιλανθρωπική διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, καί εἰδικώτερα:

α) Διάθεση ἡμερησίως 700 μερίδων φαγητοῦ σὲ ἀπόρους, ἀνέργους, πολυτέκνους, φοιτητές, σπουδαστές καὶ ὁλοήμερα σχολεῖα.

β) Ἐνίσχυση τριτέκνων καὶ πολυτέκνων οἰκογενειῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος.

γ) Διάθεση μεγάλης ποσότητος δεμάτων (ἄνω τῶν 10.000 ἐτησίως) μὲ εἴδη ἱματισμοῦ κ.λπ. γιὰ πολυτέκνους, ἀνέργους, ἀπόρους, πρόσφυγες, μετανάστες.

δ) Χορήγηση μηνιαίως, ἀλλά καὶ ἐκτάκτως, οἰκονομικῶν βοηθημάτων σὲ ἀπόρους καὶ ἀνέργους.

ε) Κάλυψη δαπανῶν ἰατρικῆς καὶ φαρμακευτικῆς περίθαλψης ἀπόρων καὶ ἀνασφαλίστων ἀσθενῶν.

στ) Οἰκονομικές ἐνισχύσεις ὁλοήμερων σχολείων καὶ φιλανθρωπικῶν σωματείων.

ζ) Ἐνίσχυση Χωρῶν τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

η) Ὑποτροφίες φοιτητῶν.

θ) Ἐνίσχυση σπουδαστῶν Ἀκαδημιῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Μηχανικῶν Χίου καὶ Πλοιάρχων Οἰνουσσῶν,

ι΄) Λειτουργία Κατασκηνώσεως Μαθητῶν καὶ Φοιτητῶν στὸ Ἱ. Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης,

ια) Συνδρομή εἰς ἀνηλίκους ἀσυνοδεύτους προερχομένους ἐξ ἐμπολέμων χωρῶν, καὶ ἄλλα.

 

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

 

 

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα ἐπ' Ἐκκλησίας περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας εἰς μίαν τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα ἤ Θεοφάνεια), κατά τήν κρίσιν αὐτῶν, μεριμνήσουν δέ διά τήν ἀποστολήν τοῦ προϊόντος τῆς ὑποχρεωτικῆς αὐτῆς δισκοφορίας μετά τοῦ σχετικοῦ Πρακτικοῦ εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑποχρεωτικῶς ἕως τῆς 10ης Ἰανουαρίου 2019.

 

Κοιν.: Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Ἐνταῦθα.

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2185/1208/28.11.2018 "Περί δισκοφορίας υπέρ του Γ.Φ.Τ. της Ι. Μητροπόλεως