• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 575/209/18.03.2019 "Περί εορταστικής εκδηλώσεως για την εορτή 25η Μαρτίου απ' την Ιερά Μητρόπολη Χίου"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Μαρτίου 2019

 Μνήμη Κυρίλλου ἁρχιεπισκ. Ἰεροσολύμων

        Πρωτ. 575

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 209 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὅτι, ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821, τό Σάββατον 23ην Μαρτίου ἐ. ἔ. καί ὥραν 5.30 μ.μ., εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη "Ο ΦΑΡΟΣ", ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά πραγματοποιήσῃ ἐπίκαιρον ἐκδήλωσιν μέ τήν συμμετοχήν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, τά ὁποῖα θά παρουσιάσουν θεατρικά σκέτς τῆς Ἐορτῆς, καθώς καί ἐπίκαιρα ποιήματα.

Παρακαλεῖσθε, ὅπως προσέλθητε, ὥστε, διά τοῦ αὐτοῦ τρόπου, νά παρακολουθήσητε τάς ἐκδηλώσεις τῆς νεότητος διά πνευματικήν ὠφέλειαν ἡμῶν καί νά στηρίξητε τάς προσπαθείας αὐτῶν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

 

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ εὐλαβεῖς Ἱερεῖς, ὅπως ἀφ' ἑνός μέν ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα ἐπ' Ἐκκλησίας περί τό τέλος τῶν Προηγιασμένων Θ. Λειτουργιῶν τῆς 20ῆς καί 22ας Μαρτίου ὡς καί κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Β’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν (22.3.2019), ἀφ’ ἑτέρου δέ προσέλθουν καί οἱ ἴδιοι μετά τῶν οἰκογενειῶν των καί τῶν μελῶν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων εἰς τήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωσιν.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 575/209/18.03.2019 "Περί εορταστικής εκδηλώσεως για την εορτή 25η Μαρτίου απ' την Ιερά Μητρόπολη Χίου"