• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 625/221/26.04.2019 "Περί των Πασχαλινών αυγών"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Μαρτίου 2019

 Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

        Πρωτ. 625

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 221 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ένταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως μεριμνήσητε διά τήν ἀποστολήν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, ἕως τῆς Μεγάλης Τετάρτης 24ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν, τά ὁποῖα, ὡς εἴθισται, θά διανεμηθοῦν εἰς τούς πιστούς κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι τά ἀποστελλόμενα πασχαλινά αὐγά πρέπει νά ἔχουν βαφῆ κόκκινα καί ψηθῆ κατά τόν κατάλληλον τρόπον.

 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 625/221/26.04.2019 "Περί των Πασχαλινών αυγών"