• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 626/222/26.04.2019 "Περί Εκδηλώσεως της Ι. Μητροπόλεως Χίου"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Μαρτίου 2019

Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

       Πρωτ. 626

Ἀριθμ.

       Διεκπ. 222 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως ἀναγνώσητε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (12.4.2019) καί τήν Κυριακήν Ε΄ τῶν Νηστειῶν (14.4.2019) ἐπ' Ἐκκλησίαις καί πρό τοῦ «Δι' εὐχῶν...», τό κάτωθι κείμενον:

 

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὅτι, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν ἐπερχομένων Ἁγίων Ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τήν Παρασκευήν 19ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 7.00΄ μ.μ., εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά πραγματοποιήσῃ Ἐπίκαιρον Ἐκδήλωσιν μέ τήν συμμετοχήν τῶν Χορῳδιῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ".

Παρακαλεῖσθε, ὅπως προσέλθητε καί τιμήσητε μέ τήν παρουσίαν σας τήν Ἐκδήλωσιν ταύτην.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 626/222/26.04.2019 "Περί Εκδηλώσεως της Ι. Μητροπόλεως Χίου"