• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 746/302/10.04.2019 "Περί καταληκτικής συνάντησης των Κατηχητικών Σχολείων με τον Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 10ῃ Ἀπριλίου 2019

 Μνήμη Γρηγορίου Ε΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

        Πρωτ. 746

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 302 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Κυριακήν 2αν Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί ὥραν 11.30 π.μ. εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, θά πραγματοποιηθῇ ἡ καταληκτική συνάντησις διά τό ἐφετινόν ἐκκλησιαστικόν ἔτος τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Κατά τήν συνάντησιν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά ἀπευθύνῃ πατρικόν λόγον καί θά ἐπιδώσῃ εἰς τούς μαθητάς τά ἀναμνηστικά.

Ὅθεν, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως ἐνημερώσητε τούς μαθητάς τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας ὑμῶν καί ὅπως προσέλθητε μετ'αὐτῶν καί συμμετάσχητε εἰς τήν καταληκτικήν ταύτην ἐκδήλωσιν.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 746/302/10.04.2019 "Περί καταληκτικής συνάντησης των Κατηχητικών Σχολείων με τον Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο"