• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1653/693/23-10-2012 "100 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολυάθλου Νησιοῦ μας"

E-mail Εκτύπωση PDF

Ἀρ. Πρωτ.:1653
Ἀρ. Διεκπ.: 693                                                                     
Ἐν Χίῳ τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐφέτος, ὡς γνωστόν, συμπληρώρονται, μέ τήν Χάριν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, 100 χρόνια, ὁ πρῶτος αἰώνας, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολυάθλου Νησιοῦ μας, πού καί τό χῶμά του εἶναι ἁγιασμένο, ποτισμένο ἀπό τό ἅλικο αἷμα τόσων Ἁγίων, Ἐθνομαρτύρων καί Ἡρῴων, ἀλλά καί τῶν ἐνδόξων ἐλευθερωτῶν τοῦ κατά ξηράν καί θάλασσαν φιλοχρίστου καί ἐνδόξου, δαφνοστεφοῦς, Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι κορυφαία καί συνάμα μοναδική Ἐπέτειος, πού συγκλονίζει ὅλους μας, ὅλους  τούς Χίους, καί τούς ἐγγύς καί τούς μακράν.

Ἐλαχίστη δέ ΤΙΜΗ καί ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ θά εἶναι, κατά τήν 10ην καί 11ην Νοεμβρίου, ὁ γενικός σημαιοστολισμός τῶν Ἱερῶν  Ναῶν, Πνευματικῶν καί Ἐνοριακῶν Κέντρων καί τῶν οἰκιῶν μέ τήν ἱεράν ἑλληνικήν Σημαίαν, τό ΣΥΜΒΟΛΟΝ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ μας, ὡς καί ἡ ἐπί (πέντε λεπτά) τῆς ὥρας Πανηγυρική Κωδωνοκρουσία κατά τήν 7ην πρωινήν τῆς 11ης Νοεμβρίου.

Παραγγέλλομεν, ἐπίσης, ὅπως καλέσετε καί προτρέψητε τούς Ἐνορίτας ὑμῶν, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 4ης Νοεμβρίου ἐ. ἔ. , διά τήν ἀνάρτησιν τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας εἰς τάς οἰκίας των κατά τάς ὡς ἄνω ἡμερομηνίας.

Προσέτι, δέον ὅπως προσέλθητε εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν 10ην Νοεμβρίου, ἡμέραν Σάββατον καί ὥραν 17.45΄, διά τήν συμμετοχήν εἰς τόν Μέγαν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν, Χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν Ἐπιτραχήλιον καί Φελώνιον, χρώματος ὁπωσδήποτε κυανοῦν, ὡς καί τήν 11ην Νοεμβρίου, ἡμέραν Κυριακήν, ὥραν 10.20΄, διά τήν συμπροσευχήν κατά τήν Ἐπίσημον Δοξολογίαν, φέροντες τά διάσημα τοῦ ὀφφικίου ὑμῶν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

+ Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1653/693/23-10-2012 "100 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολυάθλου Νησιοῦ μας"