• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 522/249/Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Φεβρουαρίου 2017 (Ἐπέτειον τοῦ μεγάλου καί φοβεροῦ σεισμοῦ) 727
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 520/247/Ἐν Χίῳ τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 2017 (Ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας) 746
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 498/233/Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου 2017 (προστασίαν καί ἀξιοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας) 713
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 301/161/Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Ἰανουαρίου 2017 776
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 317/166/Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Ἰανουαρίου 2017 772
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 157/14/Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Ἰανουαρίου 2017 Mνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 1185
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 3/3/Ἐν Χίῳ τῇ 2ᾳ Ἰανουαρίου 2017 συνεχείᾳ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 2731/1493/8.12.2016 ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος 842
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2910/1783/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Δεκεμβρίου 2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 27 699
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2782/1616/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Δεκεμβρίου 2016 Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 602
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2789/1617/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Δεκεμβρίου 2016 Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιον τῶν Χριστουγέννων 516

Σελίδα 3 από 31

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα