• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.815/1.008/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Αὐγούστου 2016 (Ὑποδοχή Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ) 2248
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1794/982/Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Αὐγούστου 2016 (τήν Τετάρτην 28ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., καί ὥραν 18.00΄ θά ἀρχίσουν τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου) 1524
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1539/839/Ἐν Χί­ῳ τῇ 11ῃ Ἰ­ου­λί­ου 2016 (ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2016) 1627
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1613/885/Ἐν Χί­ῳ τῇ 21ῃ Ἰουλίου 2016 626
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1492/820/Ἐν Χίῳ τῇ 4ῃ Ἰουλίου 2016 Τήν 21ην καί 22αν Ἰουλίου θά τιμηθεῖ ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. 1535
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1230/679/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2016 Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, σέ ἀνάμνηση τῆς ἐκεῖθεν διελεύσεως τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου καί πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου 2072
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1238/686/Ἐν Χί­ῳ τῇ 3ῃ Ἰουνίου 2016 περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου 865
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1066/610/Ἐν Χίῳ τῇ 13ῃ Μαΐου 2016 Δέησις ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐπιτυχίας τῆς μαθητιώσης νεολαίας 518
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 876/540/Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2016 (Παγχιακῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΙΣΙΔΩΡΟΥ) 355
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1015/591/Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Μαΐου 2016 (ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ) 342

Σελίδα 5 από 31

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα