• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2678/1452/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016 ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου 1436
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2668/1442/Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Νοεμβρίου 2016ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ 1062
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2.276/1.321/Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2016 (θά ὑποδεχθοῦμε στό Νησί μας τήν πανσέβαστη καί θαυματουργό Ἱερή Εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ) 1587
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 2076/1136/Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2016 τήν 31ην Δεκεμβρίου 2016 λήγει ἡ θητεία τῶν Μελῶν τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων (Ε.Φ.Τ.) 1123
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο N Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1907/1065/Ἐν Χίῳ τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2016 υποβολή του Προϋπολογισμού του 2017 944
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2106/1150/Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Σεπτεμβρίου 2016 δημιουργίαν Χορῳδίας ἐντέχνου Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς 1806
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2093/1149/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Σεπτεμβρίου 2016 ἔναρξις τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. 1050
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2056/1106/Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2016 Aἱ Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά λειτουργήσουν καί ἐφέτος. 1876
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2000/1091/Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Σεπτεμβρίου 2016 (ἀπό τήν Παρασκευή 4ην Νοεμβρίου 2016 καί κάθε πρώτη Παρασκευή ἑκάστου μηνός ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά πραγματοποιεῖ στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ) 1635
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2001/1902/Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Σεπτεμβρίου 2016 (ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, θά πραγματοποιεῖ ἀπό τήν Τετάρτη 12 Ὀκτωβρίου 2016 καί κάθε Τετάρτη μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου) 1448

Σελίδα 6 από 33

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα