• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 537/297/7ῃ Μαρτίου 2016 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ 347
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 459/243/18ῃ Φεβρουαρίου 2016 Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 401
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 487/256/25ῃ Φεβρουαρίου 2016 Ἐπέτειον τοῦ μεγάλου καί φοβεροῦ σεισμοῦ 418
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 595/307/16ῃ Μαρτίου 2016 ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΤΑΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 403
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 527/290/1ῃ Μαρτίου 2016 Μεθεόρτιος Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Πόλεως Χίου 474
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 509/265/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Φεβρουαρίου 2016 περί τῶν ἡμερῶν καί τοῦ χρόνου τελέσεως τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 417
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 140/21/14ῃ Ἰανουαρίου 2016 (ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν) 758
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 90/15/12ῃ Ἰανουαρίου 2016 (Ἐγκύκλιον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν) 441
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15/9/Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰανουαρίου 2016 (ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ) 711
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/1/02.01.16 (ἀναγνωρίζεται ἡ σύστασις τῆς καθ’ὑμᾶς Ἐνορίας διά τοῦ ὑπ’ἀρ. 2820/τ. Β΄/23-12-2015 Φ.Ε.Κ.) 809

Σελίδα 7 από 31

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα