• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 595/307/16ῃ Μαρτίου 2016 ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΤΑΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 343
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 527/290/1ῃ Μαρτίου 2016 Μεθεόρτιος Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Πόλεως Χίου 401
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 509/265/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Φεβρουαρίου 2016 περί τῶν ἡμερῶν καί τοῦ χρόνου τελέσεως τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 356
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 140/21/14ῃ Ἰανουαρίου 2016 (ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν) 655
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 90/15/12ῃ Ἰανουαρίου 2016 (Ἐγκύκλιον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν) 369
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15/9/Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰανουαρίου 2016 (ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ) 615
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/1/02.01.16 (ἀναγνωρίζεται ἡ σύστασις τῆς καθ’ὑμᾶς Ἐνορίας διά τοῦ ὑπ’ἀρ. 2820/τ. Β΄/23-12-2015 Φ.Ε.Κ.) 702
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2566/1279/Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 2015 (Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιον τῶν Χριστουγέννων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου) 733
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2569/ 1285/ Ἐν Χί­ῳ τῇ 15ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015 (Σύ­να­ξις τῶν Ἀ­να­γνω­στῶν τῆς κα­θ’­ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως) 604
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2452/1170/Ἐν Χί­ῳ τῇ 10ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015 (Μουσική Ἐκδήλωση Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ") 585

Σελίδα 7 από 31

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα