• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2782/1616/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Δεκεμβρίου 2016 Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 934
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2789/1617/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Δεκεμβρίου 2016 Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιον τῶν Χριστουγέννων 770
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2667/1441/Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Νοεμβρίου 2016 Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων 1407
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2678/1452/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016 ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου 1661
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2668/1442/Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Νοεμβρίου 2016ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ 1238
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2.276/1.321/Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2016 (θά ὑποδεχθοῦμε στό Νησί μας τήν πανσέβαστη καί θαυματουργό Ἱερή Εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ) 1742
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 2076/1136/Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2016 τήν 31ην Δεκεμβρίου 2016 λήγει ἡ θητεία τῶν Μελῶν τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων (Ε.Φ.Τ.) 1280
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο N Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1907/1065/Ἐν Χίῳ τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2016 υποβολή του Προϋπολογισμού του 2017 1077
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2106/1150/Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Σεπτεμβρίου 2016 δημιουργίαν Χορῳδίας ἐντέχνου Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς 1993
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2093/1149/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Σεπτεμβρίου 2016 ἔναρξις τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. 1181

Σελίδα 8 από 36

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα