• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2347/1088/Ἐν Χί­ῳ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2015 (Μ. Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων) 461
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2435/1157/Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2015 (Δισκοφορία ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν) 612
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2436/1163/Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2015 (ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου κ. Μᾶρ­κος θά εὐ­λο­γή­σῃ εἰς τόν Ἱ. Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν) 458
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2345/1086/ 23ῃ Νοεμβρίου 2015 (Πρόγραμμα Ι. Δωδεκαημέρου) 588
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 2333/1082/20ῇ Νοεμβρίου 2015 (ὁρισμός Ἐπιτίμων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων) 435
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2283/1048/Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2015 403
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2.048/943/14ῃ Ὀκτωβρίου 2015 (103 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολυάθλου Νησιοῦ μας) 439
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2271/1040/9ῃ Νοεμβρίου 2015 (ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 590
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2228/1019/4ῃ Νοεμβρίου 2015 ΕΠΕΤΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ "ΟΙΚΟ ΧΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΑΡΧΙΕΠ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 509
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2115/963/Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2015(τήν Τρίτη 27 Ὀκτωβρίου 2015 θά ἑορτασθῇ ἡ Μνήμη του στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου Βέσσας μέ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία) 968

Σελίδα 8 από 31

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα