• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 876/540/Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2016 (Παγχιακῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΙΣΙΔΩΡΟΥ) 513
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1015/591/Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Μαΐου 2016 (ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ) 485
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1015/592/Ἐν Χί­ῳ τῇ 9ῃ Μαϊου 2016 (ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ) 476
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 828/451/Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Ἀπριλίου 2016 περί Εἰσαγωγῆς Μαθητῶν εἰς τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 390
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 686/353/Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Μαρτίου 2016 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις πρό τῶν ὀστέων τῶν Μαρτύρων τῆς Χιακῆς γῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ 648
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 608/318/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2016 «Δι­σκο­φο­ρί­α ὑ­πέρ τοῦ Γε­νι­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν». 598
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 610/321/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2016 ¨ἄνοιγμα τῶν παρά Τραπέζαις τηρουμένων Θυρίδων ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἱερῶν Ναῶν" 473
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 594/306/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2016 "Ἐκδήλωση μέ τήν συμμετοχήν τῶν Χορῳδιῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ" 761
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 465/244/18ῃ Φεβρουαρίου 2016 Σύναξις τῶν Ὑποψηφίων Κληρικῶν 508
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 537/297/7ῃ Μαρτίου 2016 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ 422

Σελίδα 8 από 33

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα