• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1230/679/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2016 Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, σέ ἀνάμνηση τῆς ἐκεῖθεν διελεύσεως τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου καί πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου 2381
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1238/686/Ἐν Χί­ῳ τῇ 3ῃ Ἰουνίου 2016 περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου 1150
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1066/610/Ἐν Χίῳ τῇ 13ῃ Μαΐου 2016 Δέησις ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐπιτυχίας τῆς μαθητιώσης νεολαίας 728
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 876/540/Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2016 (Παγχιακῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΙΣΙΔΩΡΟΥ) 563
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1015/591/Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Μαΐου 2016 (ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ) 531
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1015/592/Ἐν Χί­ῳ τῇ 9ῃ Μαϊου 2016 (ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ) 521
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 828/451/Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Ἀπριλίου 2016 περί Εἰσαγωγῆς Μαθητῶν εἰς τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 430
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 686/353/Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Μαρτίου 2016 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις πρό τῶν ὀστέων τῶν Μαρτύρων τῆς Χιακῆς γῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ 704
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 608/318/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2016 «Δι­σκο­φο­ρί­α ὑ­πέρ τοῦ Γε­νι­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν». 653
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 610/321/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2016 ¨ἄνοιγμα τῶν παρά Τραπέζαις τηρουμένων Θυρίδων ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἱερῶν Ναῶν" 519

Σελίδα 8 από 34

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα