• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 594/306/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2016 "Ἐκδήλωση μέ τήν συμμετοχήν τῶν Χορῳδιῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ" 824
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 465/244/18ῃ Φεβρουαρίου 2016 Σύναξις τῶν Ὑποψηφίων Κληρικῶν 558
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 537/297/7ῃ Μαρτίου 2016 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ 473
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 459/243/18ῃ Φεβρουαρίου 2016 Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 529
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 487/256/25ῃ Φεβρουαρίου 2016 Ἐπέτειον τοῦ μεγάλου καί φοβεροῦ σεισμοῦ 554
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 595/307/16ῃ Μαρτίου 2016 ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΤΑΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 524
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 527/290/1ῃ Μαρτίου 2016 Μεθεόρτιος Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Πόλεως Χίου 613
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 509/265/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Φεβρουαρίου 2016 περί τῶν ἡμερῶν καί τοῦ χρόνου τελέσεως τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 559
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 140/21/14ῃ Ἰανουαρίου 2016 (ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν) 962
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 90/15/12ῃ Ἰανουαρίου 2016 (Ἐγκύκλιον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν) 574

Σελίδα 9 από 34

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα