• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 459/243/18ῃ Φεβρουαρίου 2016 Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 480
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 487/256/25ῃ Φεβρουαρίου 2016 Ἐπέτειον τοῦ μεγάλου καί φοβεροῦ σεισμοῦ 504
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 595/307/16ῃ Μαρτίου 2016 ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΤΑΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 480
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 527/290/1ῃ Μαρτίου 2016 Μεθεόρτιος Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Πόλεως Χίου 558
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 509/265/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Φεβρουαρίου 2016 περί τῶν ἡμερῶν καί τοῦ χρόνου τελέσεως τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 508
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 140/21/14ῃ Ἰανουαρίου 2016 (ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν) 890
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 90/15/12ῃ Ἰανουαρίου 2016 (Ἐγκύκλιον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν) 532
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15/9/Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰανουαρίου 2016 (ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ) 829
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/1/02.01.16 (ἀναγνωρίζεται ἡ σύστασις τῆς καθ’ὑμᾶς Ἐνορίας διά τοῦ ὑπ’ἀρ. 2820/τ. Β΄/23-12-2015 Φ.Ε.Κ.) 936
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2566/1279/Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 2015 (Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιον τῶν Χριστουγέννων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου) 1014

Σελίδα 9 από 33

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα