• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλια Σημειώματα

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15/9/Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰανουαρίου 2016 (ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ) 901
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/1/02.01.16 (ἀναγνωρίζεται ἡ σύστασις τῆς καθ’ὑμᾶς Ἐνορίας διά τοῦ ὑπ’ἀρ. 2820/τ. Β΄/23-12-2015 Φ.Ε.Κ.) 1025
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2566/1279/Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 2015 (Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιον τῶν Χριστουγέννων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου) 1090
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2569/ 1285/ Ἐν Χί­ῳ τῇ 15ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015 (Σύ­να­ξις τῶν Ἀ­να­γνω­στῶν τῆς κα­θ’­ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως) 876
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2452/1170/Ἐν Χί­ῳ τῇ 10ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015 (Μουσική Ἐκδήλωση Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ") 864
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2347/1088/Ἐν Χί­ῳ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2015 (Μ. Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων) 720
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2435/1157/Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2015 (Δισκοφορία ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν) 862
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2436/1163/Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2015 (ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου κ. Μᾶρ­κος θά εὐ­λο­γή­σῃ εἰς τόν Ἱ. Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν) 697
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2345/1086/ 23ῃ Νοεμβρίου 2015 (Πρόγραμμα Ι. Δωδεκαημέρου) 880
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 2333/1082/20ῇ Νοεμβρίου 2015 (ὁρισμός Ἐπιτίμων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων) 663

Σελίδα 10 από 34

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα