• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα
E-mail Εκτύπωση PDF

aetos2

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς, τηλ.: 22710-94.488

ΠΟΛΗ ἤ ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἁγ. Ἀναστασία Φραγκοβουνίου

31.423

Χρίτης Ἀντώνιος

ΔΕ

Ἁγ. Εἰρήνη

32.654, 31.929

Μαρμαρᾶς Δημήτριος

ΥΕ

Ἅγ. Γεώργιος Σταφυλᾶ

             42.433

Κενή

 

Ἅγ. Ἰσίδωρος Πετροκοκκίνου

6982.725.070

Ἀθανασόπουλος Ἀνδρέας

ΔΕ

Ἅγ. Λουκᾶς Βαρβασίου

41.502, 27.872

Γεόμελος Δημήτριος

ΠΕ

Ἅγ. Πολύκαρπος

28.505, 42.806

Μανώλης Μιχαήλ

ΔΕ

Ἅγ. Χαράλαμπος Βαρβασίου

23.491, 20.783

Ἐπιτροπάκης Νεκτάριος

ΔΕ

Γεν. Θεοτόκου Συριωτίσσης

             27.872

Κενή

 

Κοίμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτινῆς

29.827, 23.089

Ἀθήνης Πολυχρόχης

ΥΕ

Κοίμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς

21.591, 29.354

Τσίκιλης Σταῦρος

ΥΕ

Κοίμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς

32.638, 32.642

Γεώργαλος Γεώργιος

ΔΕ

Κοίμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης

27.178, 61.162

Λάρδας Στέφανος

ΔΕ

Μεταμ. Σωτῆρος Βαρβασίου

             20.947

Βορριᾶς Ἰωάννης

ΠΕ

Ταξιάρχαι Μπατζακλῆ

             41.373

Καραμιχάλης Ἀντώνιος

ΥΕ

 

 

 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ιεροί Ναοί ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ