• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1659/698/24-10-2012 ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀρ. Πρωτ.:1659
Ἀρ. Διεκπ.: 698                                                                      Ἐν Χίῳ τῇ 24ῃ Ὀκτωβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, συμφώνως τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου «γυμνός ἤμην καί περιεβάλετέ με» (Ματθ. κε΄, 36) καί μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ λειτουργεῖ ἡ «ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2012 11:42 Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1615/682/16-10-2012

E-mail Εκτύπωση PDF

Ἀριθ. Πρωτ.: 1615                                               Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Ὀκτωβρίου 2012

Ἀριθ. Διεκπ.:  682

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Περισσότερα...

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF
Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2012 18:14

«Περί τοῦ ἐντύπου τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων καί Διακόνων καί τοῦ τρόπου συμπληρώσεως αὐτῆς»

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρωτ. 4628
αριθμ. διεκπ. 2034

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012


Πρός Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ἐλήφθη κατά τήν Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., σᾶς γνωρίζομε, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, στήν προαναφερθεῖσα Συνεδρία Της, ἀποφάσισε: α) Νά σᾶς ἀποστείλει τό «Ἔντυπο Ἀξιολογήσεως τῶν Κληρικῶν (Ἐφημερίων καί Διακόνων) και β) νά σᾶς ἐνημερώσει μέ τά ἀκόλουθα σχετικά μέ τό ἔντυπο, τό ὁποῖο προαναφέρθηκε καί τόν τρόπο διενεργείας τῆς διαδικασίας ἀξιολογήσεως τῶν Κληρικῶν.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2012 18:17 Περισσότερα...

«Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2932/16.10.2012 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρωτ. 4628
Διεκπ. 2034

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, διά τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου Σημειώματος Αὐτῆς, διαπέμψῃ ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, τήν ὑπ' ἀριθμ. 2932 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, περί τοῦ Ἐντύπου Ἀξιολογήσεως τῶν Κληρικῶν καί τοῦ τρόπου συμπληρώσεως αὐτοῦ καί παρακαλέσῃ ὑμᾶς ὅπως:

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2012 18:11 Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 348 από 398

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική