• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Εγκύκλιος Οικουμενικού Πατριάρχου για τον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου

E-mail Εκτύπωση PDF

Ἀριθμ. Πρωτ. 217 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΙΕΡΩι ΚΛΗΡΩι ΚΑΙ ΤΩι ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ

ΤΗΣ ΚΑΘ᾽ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘ᾽ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἕκαστος ἄνθρωπος, πλασθείς κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, εἶναι ναός Κυρίου. Πολύ δέ περισσότερον ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθημεν καί ἐχρίσθημεν διά τοῦ Ἁγίου Μύρου καί ἐνεκεντρίσθημεν εἰς τήν καλλιέλαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἴμεθα ναοί τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος, ἀκόμη καί ἐάν διά ποικίλων ἁμαρτιῶν, ἑκουσίων ἤ ἀκουσίων, ἀπομακρυνώμεθα ἀπό τοῦ Κυρίου. «Εἰ ἡμεῖς ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστός μένει· ἀρνήσασθαι ἑαυτόν οὐ δύναται» (Β΄ Τιμ. β΄ 13).

Περισσότερα...

Κυριακή 25 Μαρτίου 2012 - Δ΄ Νηστειῶν Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου.

E-mail Εκτύπωση PDF

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Κυριακή 25 Μαρτίου 2012 - Δ΄ Νηστειῶν

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου.

(Λουκ. α΄ 24-48)

«Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετά σοῦ» 

Σήμερα, ἀδελφοί μου, εἶναι ἡ Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Ἐπειδή ὅμως συμπίπτει ἡ μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, διαβάζεται, ἡ Εὐαγγελική περικοπή ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, ὅπου περιγράφεται ὁ θαυμαστός τρόπος τῆς ἀναγγελίας στήν Παναγία τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Σκοπός αὐτοῦ τοῦ ἐρχομοῦ εἶναι ἡ συμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό – Πατέρα καί ἡ ἐπάνοδός του κοντά Του, γιά νά κερδίσῃ τόν χαμένο Παράδεισο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 12:21 Περισσότερα...

Κρυφό Σχολειό

E-mail Εκτύπωση PDF

gizis_kryfo_skoleioΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μερικοί αμφισβητούν την ιστορική υπό­σταση των Κρυφών Σχολείων, με την αιτιολο­γία, όπως είπαμε, ότι η παιδεία δεν απαγορεύ­τηκε από την τουρκική αυτοκρατορία, γι' αυτό άλλωστε υπήρχαν οι τόσες ονομαστές σχολές του γένους. Αλλά τα αμφισβητούν και για ένα ακόμα λόγο, από την «έλλειψη» ιστορικών ντοκουμέντων σχετικά με τα Κρυφά Σχολειά. Για να δούμε όμως και επί του προκειμένου εί­ναι έτσι τα πράγματα;

«Τα Κρυφά Σχολειά συνεχίζονται εκεί που οι τοπικοί πασάδες και μπέηδες μάχονται τους καλόγερους και τα γράμματα», μας λέει ο Αλ. Ελλάδιος το 1714.

«Ο Γέρο Μαλαξός (Πρωτόπαπας) δίνει μαθήματα κρυφά στο σπίτι του, μέσα σ' ένα εξαθλιωμένο γυμνό δωμάτιο», μας λέει στην Περιγραφή του ο Γκέρλαχ το 1752.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 00:40 Περισσότερα...

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

kolokotronisEδημοσιεύθη εις την εφημερίδα "ΑΙΩΝ" εις τας 13 Νοεμβρίου 1838 με το ακόλουθον χρονικόν:

"Κατά την 7 'Οκτωβρίου ο στρατηγός Θ. Κολοκοτρώνης, σύμβουλος εν ενεργεία, επισκεφθείς το Ελληνικόν Γυμνάσιον της καθέδρας ηκροάσθη μίαν και ημίσειαν ώραν τον πεπαιδευμένον γυμνασιάρχην κ. Γεννάδιον παραδίδοντα. Ενθουσιασθείς και από την παράδοσιν και από την θέαν τοσούτων μαθητών είπε προς τον Γεννάδιον, την οποίαν συνέλαβεν επιθυμίαν του να ομιλήση, ει δυνατόν, και ο ίδιος προς τους νέους μαθητάς. Την πρότασίν του αυτήν απεδέχθη ο κ. Γυμνασιάρχης με την μεγαλυτέραν ευχαρίστησαν και προσδιόρισε την 10ην ώραν της επιούσης ως ημέρας εορτασίμου. Αλλά το πλήθος των μαθητών και ή στενότης του Γυμνασίου παρεκίνησε τους διδασκάλους να εξέλθωσιν εις την Πνύκα, ως μέρος ευρύχωρον και μεμακρυσμένον οπωσούν. Την επαύριον, δυο απεσταλμένοι μαθηταί επροσκάλεσαν από της οικίας του τον στρατηγόν Κολοκοτρώνην εις την Πνύκα. Οι κάτοικοι των Αθηνών ηγνόουν μέχρις εκείνης της στιγμής την περίστασιν ταύτην. Άμα ή φήμη διεδόθη, συνέρρευσε πλήθος διαφόρων επαγγελμάτων και τάξεων άνθρωποι. Ο δε στρατηγός Κολοκοτρώνης, περιτριγυρισμένος και από τους μαθητάς και από τούτους επί του βήματος της Πνυκός ομίλησε τον ακόλουθον λόγον, του οποίου εγγυώμεθα το ακριβές, καθ' όσον δυνάμεθα να ενθυμηθώμεν".

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 00:40 Περισσότερα...

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821

E-mail Εκτύπωση PDF
rogon_iosifΤου κ. Κωνσταντίνου Χιώλου
Διδάκτορος Νομικής
Προέδρου Εθνικλης Ενώσεως Βορείων Ελλήνων

Η Ιστορία της Εκκλησίας μας είναι συνυφασμένη με την ένδοξη Ιστορία του Ελληνικού μας Γένους.

Η Εκκλησία διαδραμμάτισε αποφασιστικό ρόλο σε κρίσιμες για το περιούσιο Έθνος μας στιγμές. Χάρις στην ενεργό και καίριας σημασίας συμπαράσταση αυτής, ο Ελληνισμός διεσώθη πολλάκις και απέφυγε την εθνική του αλλοτρίωση.

Κατά την μακραίωνη Τουρκοκρατία, η Εκκλησία ήταν κυριολεκτικά η Κιβωτός του Ελληνικού Γένους, όπως δε χαρακτηριστικά γράφει ο Διονύσιος Ζακυνθηνός, "η Εκκλησία υπήρξε πρωταρχικός συντελεστής της συντηρήσεως του Έθνους...".

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 00:40 Περισσότερα...

Σελίδα 377 από 389

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική