• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

“Στιγμές τῆς χιακῆς Ἱστορίας στήν ποίηση.” Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου

E-mail Εκτύπωση PDF

katalipsis_chiouἜργο τῆς ποι­ή­σεως δέν εἶ­ναι νά ἐξι­στο­ρεῖ, ἀλλά νά ἀπο­τυ­πώ­νει τίς σκέ­ψεις, τά βι­ώ­ματα, τήν καλ­λι­τε­χνική εὐ­αι­σθη­σία καί τά συ­ναι­σθή­ματα τοῦ ποι­ητῆ, κατά τρόπο πού, σύμ­φωνα μέ τήν πε­ρί­φημη ρήση τοῦ Ἀρι­στο­τέ­λους στήν Ποι­η­τική του, τήν κα­θι­στᾶ «φι­λο­σο­φώ­τερη καί σπου­δαι­ό­τερη τῆς ἱστο­ρίας» («διὸ καὶ φι­λο­σο­φώ­τε­ρον καὶ σπου­δαι­ό­τε­ρον ποί­η­σις ἱστο­ρίας ἐστίν· ἡ μὲν γὰρ ποί­η­σις μᾶλ­λον τὰ κα­θό­λου, ἡ δ’ ἱστο­ρία τὰ καθ’ ἕκα­στον λέ­γει»). Ἡ ποί­ηση, δη­λαδή, δέν ὑπό­κει­ται στήν αὐ­στη­ρῶς νο­η­τική προ­σέγ­γιση, ἀλλά ἀπευ­θύ­νε­ται σέ ὁλό­κληρο τόν ἄν­θρωπο, γι’ αὐτό καί δι­α­θέ­τει μίαν ἰδι­αί­τερη ἐκ­φρα­στική, πού συν­δέ­ε­ται ἔν­τονα μέ τήν βι­ω­μα­τική λει­τουρ­γία τῆς γλώσ­σας. Ὡστόσο, πολ­λές φο­ρές ἡ ποι­η­τική ἔμ­πνευση ἐκ­κι­νεῖ ἀπό συγ­κε­κρι­μένα ἱστο­ρικά γε­γο­νότα καί ἱστο­ρι­κές πλη­ρο­φο­ρίες συ­χνά ἐν­σω­μα­τώ­νον­ται στό πε­ρι­ε­χό­μενο τῶν ποι­η­μά­των.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 02 Ιούνιος 2012 00:04 Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 791/344/30-5-2012 ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF
                  aetos2 
          ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                                                                                                                           Ἐν Χίῳ τῇ 30ῃ Μαΐου 2012
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
               ______________
           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 791
               "     ΔΙΕΚΠ. 344

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες!

Ὡς γνωστόν, ὁ Γάμος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι θεοσύστατος θεσμός, «μυστήριον μέγα» κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον καί ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Ἀκόμη, ὁ Γάμος εἶναι τό θεοδώρητο ἀντίδοτο στή μοναξιά τοῦ ἀνθρώπου, ἡ συνάντηση τοῦ ἄνδρα μέ τή γυναῖκα, ἡ ἀλληλοβοήθεια καί ἡ κοινωνία ψυχῶν, ἀλλά καί σωμάτων, κάτι πού ἐναρμονίζεται τέλεια καί μέ τά στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπου (σῶμα-ψυχή) καί τά γένη (ἄρσεν καί θῆλυ).

Ἐπιθυμῶν, ὡς ἐκ τούτου, ὁ Ἐπίσκοπός μας συνάντησιν καί ἐπικοινωνίαν μεθ’ ὅλων τῶν Μελλονύμφων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν προγραμματίσει νά τελέσουν τόν Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Γάμου των κατά τό ἔτος 2012, σᾶς παρακαλοῦμεν, νά τούς ἐνημερώσητε νά προσέλθουν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, τήν 6ην Ἰουνίου ἐ. ἔ., ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 7ην μ. μ., ὥστε νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος καί θά μιλήσει σ’ αὐτούς.

Προσέτι παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐνημερώσητε, τηλεφωνικῶς, μέχρι τῆς 4ης Ἰουνίου ἐ. ἔ., τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον Ἐμμ. Τζιώτην, Ὑπεύθυνον τοῦ Τομέως Γάμου καί Οἰκογενείας, περί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προγραμματισθέντων κατά τό ἔτος 2012 Γάμων.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

+ Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2012 13:55

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ Τεύχος 3ον ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

E-mail Εκτύπωση PDF
Katartisis3
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2013 14:04

88η επέτειος ιδρύσεως του Φ.Ο.Β.

E-mail Εκτύπωση PDF

fov_prosklisi_120525_pentikostiΟ Φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 88η επέτειο της ιδρύσεως του, την Κυριακή της Πεντηκοστής 3 Ιουνίου 2012.

· Ώρα 9:00 π.μ. Θεία Λειτουργία - Αρτοκλασία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου.

· Ώρα 11:15 π.μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Ο.Β.

Ομιλία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου με θέμα «Εκκλησία και αθλητισμός».

Κατά την εκδήλωση θα τιμηθεί ο συμπολίτης εκπαιδευτικός κ. Ανδρέας Αξιωτάκης, Δρ. Θεολογίας, Πρόεδρος του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου - Βιβλιοθήκη "Ο Φάρος".

· Μικρή δεξίωση

Επιστημονική Διημερίδα «Στο βηματισμό της Ιστορίας του τόπου μας»

E-mail Εκτύπωση PDF

logo100Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Χίου & Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή

Ημερομηνία: 1 και 2 Ιουνίου 2012

Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Χίου "Μιχαήλ Βουρνούς"

Είσοδος: ελεύθερη

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Μάιος 2012 19:19 Περισσότερα...

Σελίδα 386 από 411

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική