• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Tό φῶς στήν Ὁρθόδοξη Θεολογία καί στήν ἀρχαία καί νέα γραμματεία

E-mail Εκτύπωση PDF

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν  κ. ΜΑΡΚΟΥ

Tό φῶς στήν Ὁρθόδοξη Θεολογία

καί στήν ἀρχαία καί νέα γραμματεία

Δι­α­σχί­ζει τούς αἰ­θέ­ρες διά μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων καί φθά­νει ὥς τίς καρ­δι­ές μας ἡ θεία φωνή τοῦ Λό­γου, ἡ ὁποία φώ­τι­σε «ἐν ἀρχῇ» τόν κό­σμο, κατ’ οὐ­σί­ω­ση τοῦ δη­μι­ουρ­γι­κοῦ Του θέ­λη­μα­τος. Ὁ Ἀπό­στο­λος Παῦ­λος μᾶς βε­βαι­ώ­νει ὅτι ὁ Θεός, «ὁ ὁποῖ­ος εἶπε μέσα ἀπό τό σκο­τά­δι νά λάμ­ψει φῶς» στή φυ­σι­κή δη­μι­ουρ­γία, αὐ­τός ὁ ἴδι­ος «ἔλαμ­ψε μέσα στίς καρ­δι­ές μας καί μᾶς φώ­τι­σε νά γνω­ρί­σου­με τή δόξα Του στό πρό­σω­πο τοῦ Χρι­στοῦ» (Β΄ Κορ. 4, 6). Ὁ Υἱός καί Λό­γος τοῦ Θεοῦ εἶ­ναι ὄχι μόνο δη­μι­ουρ­γός τοῦ φυ­σι­κοῦ φω­τός, ἀλλά τό ἴδιο «τό φῶς τό ἀλη­θι­νόν, ὅ φω­τί­ζει πάν­τα ἄν­θρω­πον ἐρ­χό­με­νον εἰς τόν κό­σμον» (Ἰω. 1, 9). Γι’ αὐτό καί ὁ Θε­ο­λό­γος μα­θη­τής τοῦ Κυ­ρί­ου, ἅγι­ος εὐ­αγ­γε­λι­στής Ἰω­άν­νης, ση­μει­ώ­νει θε­ο­λο­γι­κό­τε­ρα καί ἀπό τή Γέ­νε­ση ὅτι «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λό­γος», ὁ ὁποῖ­ος εἶ­ναι «τό φῶς τοῦ κό­σμου».

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 08 Απρίλιος 2012 22:33 Περισσότερα...

Κυριακή 1 Ἀπριλίου 2012 – Ε΄ Νηστειῶν

E-mail Εκτύπωση PDF

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ἀριθμός 28

Κυριακή 1 Ἀπριλίου 2012 – Ε΄ Νηστειῶν

(Μάρκ. ι΄ 32-45)

«ὅς ἄν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος»

Πλησιάζουν οἱ ἅγιες ἡμέρες τῆς Σταυρώσεως, πού εἶναι οἱ ἡμέρες τῆς Δόξας τοῦ Κυρίου μας. Σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, διά τῆς ἀναγνώσεως τοῦ καταλλήλου ἱεροῦ Εὐαγγελίου, προσπαθεῖ νά μᾶς βοηθήσῃ νά ὑψωθοῦμε πνευματικά.

Ὁ Κύριός μας διηγεῖται στούς μαθητές Του καί προλέγει τά παθήματα, πού θά ὑποστῇ. Τούς λέγει: Νά, τώρα ἀναβαίνομε στά Ἱεροσόλυμα καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά παραδοθῇ στούς Ἀρχιερεῖς καί τούς Γραμματεῖς καί θά Τόν σταυρώσουν καί θά Τόν θανατώσουν, ἀφοῦ προηγουμένως Τόν ἐμπαίξουν καί Τόν βασανίσουν. Τήν ὥρα, πού ἔλεγε αὐτά ὁ Χριστός, ἀντί νά σκεφθοῦν οἱ μαθητές τί τούς ἔλεγε καί νά ἀναλογισθοῦν τά παθήματα τοῦ Διδασκάλου των, αὐτοί ζητοῦν μεγαλεῖα. Σπεύδουν δύο ἀπό αὐτούς, προχωροῦν καί Τοῦ λένε: Κύριε, θέλομε νά μᾶς κάνῃς αὐτό, πού θά σοῦ ζητήσωμε. Τί θέλετε νά σᾶς κάνω; ἐρωτᾶ ὁ Χριστός. Αὐτοί ἀπαντοῦν: θέλομε, τήν ἡμέρα τῆς Δόξας Σου, νά καθίσωμε ἕνας ἀπό τά δεξιά Σου καί ἕνας ἀπό τά ἀριστερά Σου. Τότε ὁ Χριστός τούς ἀπαντᾶ: «οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε». Δέν ξέρετε, τούς λέγει, τί ζητᾶτε. Οἱ μαθητές ζητοῦν ἐκείνη τήν στιγμή πρωτοκαθεδρεῖες, τιμές καί δόξες. Ἀλλά καί οἱ ἄλλοι μαθητές ἔκαμαν τό ἴδιο σφάλμα μέ τό νά αγανακτήσουν ἐναντίον τῶν δύο ἄλλων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 01 Απρίλιος 2012 10:36 Περισσότερα...

Ομιλία Αρχιμ. Επιφανίου Οικονόμου στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Χίου (18/3/2012)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΟΜΙΛΙΑ

Του Αρχιμ. Επιφανίου Οικονόμου

Ιεροκήρυκος Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος

Κυριακή Γ΄ Νηστειών

Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Μηνά,

Βίκτορος & Βικεντίου Χίου

18/3/2012

Θέμα: «Η προσευχή της καρδιάς»

Σεβασμιώτατε,

Σεβαστοί Πατέρες και ευλαβείς Χριστιανοί,

Εισερχόμαστε, συν Θεώ, στην Δ΄ Εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μιας περιόδου η οποία αποσκοπεί στην αναθέρμανση και αναγέννηση των πνευματικών μας αισθητηρίων, προκειμένου να μάς καταστήσει μετόχους της Χάριτος του Θεού, που εκχέεται αφειδώς σε όλους όσοι επιλέγουμε να αγωνιστούμε στο Στάδιο των Αρετών για να μορφώσουμε μέσα μας την ζωή του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για την περίοδο της «ειλικρινούς μετανοίας, της αληθινής νηστείας, της υψοποιού ταπεινώσεως και της θεαρέστου προσευχής»[1], που συναπαρτίζουν τα τέσσερα εκείνα πνευματικά ιδιώματα, η οικειοποίηση των οποίων καθιστά τον άνθρωπο φιλόθεο, αλλά και φιλάνθρωπο.

Από τα τέσσερα αυτά ανυπέρβλητα πνευματικά κεφάλαια, δίχως τα οποία η πνευματική ζωή απονευρώνεται, θα επικεντρώσουμε τη γραφίδα μας στο Θείο δώρημα της Προσευχής, καταγράφοντας κάποιες απλές και, θέλουμε να πιστεύουμε, ψυχωφελείς σκέψεις.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 29 Μάρτιος 2012 00:44 Περισσότερα...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΙΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF

101_8661 a

img769

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012 19:13

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF

mitropol-epistoliΝαυτική διεκδίκηση με τις ευλογίες Μάρκου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗTΡΟΠΟΛIΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Οι ναυτικοί και οι δυσμενείς εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα που διέπει τον κλάδο τους, καθώς και οι δυσοίωνες προβλέψεις για τις Α.Ε.Ν. Μηχανικών και Πλοιάρχων, αποτέλεσαν την αφορμή για την πρώτη καθαρά πολιτική παρέμβαση του Μητροπολίτη Χίου Μάρκου.
Με επιστολή του στην υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, ο μητροπολίτης ζητά να αποφευχθούν οι μειώσεις στις συντάξεις των ναυτικών, να παραμείνει αυτοτελές το ΝΑΤ, να μην καταργηθεί ή υποβιβαστεί ο Οίκος Ναύτη και να μην καταργηθούν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 21:27 Περισσότερα...

Σελίδα 397 από 410

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική